Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

otep

(otiepka)

väčší zväzok vymlátenej slamy, raždia, prípadne iných poľnohospodárskych plodín. Do otepov sa viazala vymlátená slama, predovšetkým ražná, určená na ďalšie využitie – povriesla, slamenice, slamník a pod.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: povrieslo, slama, slamenica
Literatúra: ---