Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

starinárstvo

Tovar rozložený pred vetešníckym obchodom. Bratislava, 30. roky 20. storočia. Poskytol P. Salner.

(vetešníctvo)

obchod s opotrebovaným tovarom, ktorý má byť použitý na jeho pôvodný účel. Za 1. ČSR koncesovaná živnosť. Starinári (vetešníci) nakupovali tovar spravidla za nepatrné ceny a predávali s finančným ziskom. V sociálnej hierarchizácii obchodníkov sa považovali spolu s trhovými predavačmi a kramármi za nižšiu obchodnícku vrstvu. Pre prístupné ceny chudobné obyvateľstvo využívalo starinárske obchody na nákup šatstva, obuvi, nábytku. Časť trhu, kde sa predával obnosený tovar, sa nazýval Starý trh. Keďže starinári často nakupovali i nezákonne nadobudnuté predmety, najmä historicky cenné, z drahých kovov ap., vydávali sa na kontrolu ich činnosti rôzne nariadenia. Starinárstvo v jeho tradičnej forme zaniklo po 2. svetovej vojne. Počas socializmu ho nahradili bazárové predajne, po roku 1989 sa k tomuto typu obchodov pridružil predaj opotrebovaného šatstva pod názvom second hand.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: ---
Literatúra: Forbath, E.: Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699 - 1873). Bratislava 1959.

galéria