Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obilná jama

Obilná jama zo Zemplína. Kresba Š. Apáthy. Prevzaté z Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008, 369.

(zbožná jama)

v zemi vykopaná zásobnica na uskladnenie vymláteného obilia. Tento spôsob skladovania obilia bol známy už v neolite a poznali ho aj Slovania pred príchodom na naše územie. Na Slovensku sa obilné jamy vyskytovali ešte začiatkom 20. storočia, predovšetkým v obilninárskych oblastiach západného a juhozápadného Slovenska i južného Zemplína. Budovali sa na suchých, vyvýšených miestach blízko hospodárskych stavieb na dvore alebo na spoločnom priestore za dedinou, prípadne v dedine, kde sa ich majitelia spravidla zoskupovali podľa ulíc a spoločných dvorov. Zriedkavejšie sa hĺbili v stodole alebo v dome. Na ich kopanie sa volali odborníci – jamári. Najznámejší boli zo severnej Nitry, severného Tekova, Hontu a východného Slovenska. Steny obilnej jamy sa obyčajne vypálili a vystlali ražnou slamou. V dobre uzavretých, zastrešených obilných jamách vydržalo obilie aj niekoľko rokov. Hospodárstvo mala zvyčajne toľko obilných jám, koľko druhov obilia pestovalo.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: zásobnica na obilie
Literatúra: Mruškovič, Š.: Obilné zásobnice. Martin 1974.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.