Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

motykové hospodárenie

Zakopávanie jačmeňa motykami. Klokočov, okr. Michalovce. Foto J. Boďa, 1961. Archív negatívov SNM Martin.

ručný spôsob kultivácie pôdy pomocou motyky a rýľa. V osobitých geografických, sociálnych a hospodárskych podmienkach si tento spôsob hospodárenia uchoval svoje opodstatnenie aj pri ornom hospodárení. Obrábanie pôdy motykou (rýľom) na poliach bolo na Slovensku doložené ešte v 50. rokoch 20. storočia na severných Kysuciach a v niektorých obciach Liptova a Turca, kde boli vysoko položené a zle prístupné polia, nedostatok ťažného dobytka, prevažovala ženská práca v poľnohospodárstve a predstavovalo obyčajne len doplnkový zdroj príjmov rodiny. Ďalšou formou, známou na severnom a východnom Slovensku, bolo dočasné obrábanie malých políčok na rúbaniskách a lesných čistinkách, ktoré si vynútil nedostatok pôdy a hnojiva. Pôda sa pripravila vyrúbaním a spálením kríkov a popol z nich sa zakopal do zeme. Pestovalo sa tu najmä proso a mohár. Po strate úrodnosti (3–4 roky) sa políčka prestali využívať a vyžiaril sa nový kus lesnej čistiny. Podobne ako tieto sťahovavé políčka boli na Kysuciach a na Orave obrábané rúbaniská, ktoré si roľníci prenajímali od komposesorátu na 3–5 rokov. Za prenájom museli holorub vyčistiť a vysadiť lesnými stromčekmi.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: motyka, klčovanie, grapy, komposesorát
Literatúra: Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.
Urbancová, V.: Motykové hospodárenie v slovenskom poľnohospodárstve 19. a 20. storočia. In: Slovenský národopis, 13, 1965, 3-32.