Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mlatovisko

Triedenie zemiakov  na mlatovisku. Nižné Ružbachy, okr. Stará Ľubovňa. Foto I. Krištek, 1963. Prevzaté z Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009, 93.

(holovnica, holohumnica, mlatovňa, mlat, bojisko, tok)

najrozmernejší centrálny priestor stodoly, na oboch koncoch priechodný, slúžiaci najmä na ručné mlátenie a čistenie obilia. V zime sa tu rezala aj sečka, ak neboli iné priestory, bol tu uložený voz a ďalší hospodársky inventár. Úprave hlineného povrchu mlatoviska venovali roľníci veľkú pozornosť. Zem rozkopali a poliali vodou, do ktorej niekedy pridali hovädziu krv, aby lepšie stvrdla. Mokrú zem posypali plevami a dali rozmiesiť zvieratám (na noc zatvorili do stodoly ovce). Potom ju ubili a zapúšťali kravincami rozriedenými vodou. Povrch mlatoviska nakoniec starostlivo zahladili a pred každým mlátením zarovnali. Bohatší gazdovia, najmä v horských oblastiach Slovenska, mávali mlatoviská s dreveným povrchom.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: stodola, mlátenie obilia
Literatúra: Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.
Mjartan, J.: Staviteľstvo. In. Slovensko. Ľud-II. časť. Obzor. Bratislava 1975, s.897-945.
Kovačevičová, S. : Sídla a obydlie. In. Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. VEDA, Bratislava 2000, s.143-170.