Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mlatec

osoba, ktorá cepmi mlátila obilie. Bola to namáhavá práca, ktorú vykonávali prevažne muži. Potreba väčšieho počtu mlatcov na veľkých hospodárstvach bola príležitosťou pre chudobnejších roľníkov odpracovať dlh za prenajatý záprah. V prípade potreby sa najímali partie mlatcov z obce, ale aj mimo nej. Najčastejšie sa grupovali z Oravy a Liptova. Historické doklady o mlatcoch zo Slovenska na maďarských veľkostatkoch sú z 18. storočia. Za svoju prácu dostávali 8. časť vymláteného obilia, na prelome 19. a 20. storočia už len 12. časť, prípadne dohovorenú mzdu. Mlátiť sa začali zaúčať už 15-roční chlapci, ale vypracovať sa na dobrého mlatca trvalo dlho. Musel byť schopný pracovať od skorého rána do neskorého večera, pričom rytmus spoločnej práce bol strhujúci.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: mlátenie obilia
Literatúra: Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.