Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kosák

Kosák. Borinka, okr.Malacky.  Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

poľnohospodársky nástroj s hladkým ostrím používaný na vyžínanie trávy, žatie obilia, prípadne na jeho odoberanie žnicou za koscom. Kosák mal aj ďalšie využitie (osekávanie repy, rezanie kukurice, slnečnice a pod.). Do procesu poľnohospodárskych prác začal prenikať v 18. storočí, najprv v západnej časti Slovenska z Rakúska, čo súviselo s manufaktúrnou, neskôr priemyselnou výrobou kôs a kosákov. Z hospodárskeho inventára roľníka kosák postupne vytláčal starší, remeselne zhotovovaný srp.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: kosa, srp, žatva
Literatúra: Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Srp a kosák. In: Slovenský národopis 4/1978, 597-600.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.

galéria