Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

honelník

Honelník na salaši. Ratková, okr. Revúca. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Kantár, 1961.

(bojtár, hajčiar, holeník, naháňač, povara, strungár, trškár)

mladší pastier pri salašnom chove oviec. Jeho úlohou na salaši bolo priháňať ovce ku strunge počas dojenia, pomáhať bačovi v kolibe (nosiť vodu, pripraviť drevo, starať sa o oheň a riad) a v prípade potreby i pásť. Za honelníka sa najímali 12–14-roční chlapci ( obyčajne synovia a mladší súrodenci baču alebo valachov), ktorí sa takto pripravovali na ovčiarske povolanie. Niekedy sa na túto prácu najímali aj starí ovčiari, ktorí už nevládali dojiť a pásť stádo. Mzda honelníka tvorila približne tretinu (niekedy však len štvrtinu alebo pätinu) mzdy dospelého ovčiara.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: ovčiarstvo, strunga, salaš
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.