Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hnojisko

Vynášanie hnoja na hnojisko. Haligovce, okr. Stará Ľubovňa. Foto M. Chlebana, 1968. Archív negatívov Ústav etnológie SAV.

súčasť dvora roľníckej usadlosti – priestor určený na skladovanie maštaľného hnoja. Väčšinou išlo o mierne zahĺbenú jamu s nízkou drevenou ohradou. Navozený hnoj sa proti vysúšaniu zakrýval haluzami alebo zasypával zemou. V 20. storočí sa na majetnejších hospodárstvách začali stavať vybetónované hnojiská, ktoré umožňovali zhromažďovať aj močovku. Hnojisko sa nachádzalo v zadnej časti dvora, v blízkosti vchodu do maštale. Ak bolo zriadené za domom, hnoj sa vyhadzoval cez štrbinu v zadnej stene maštale. Pri hnojisku býval postavený aj záchod, ktorý sa pri vyvážaní hnoja vyčistil.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: hnojenie, maštaľ, chotárna maštaľ
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. Do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965.
Mjartan, J.: Staviteľstvo. In. Slovensko. Ľud-II. časť. Obzor. Bratislava 1975, s.897-945.
Kovačevičová, S. : Sídla a obydlie. In. Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. VEDA, Bratislava 2000, s.143-170.

galéria