Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

gepeľ

Gepeľ. Nelokalizované. Archív negatívov SNM Martin.

(žentúr, jargáň)

zariadenie prevádzajúce silu ťažných zvierat (koní, volov) na točivý moment na remenici. Slúžilo najmä na pohon mláťačiek, ale aj šrotovníkov a sečkovíc. Od 70. rokov 19. storočia začali geple zo strojární vo Vyhniach, Košiciach, Matejovciach, Krompachoch, Nitre a iných prenikať najprv na veľkostatky, neskôr aj na hospodárstva bohatších roľníkov. K ich masovému zavádzaniu došlo najmä v prvých desaťročiach 20. storočia. Rozšírenie gepľov prispelo k postupnému zániku tradičných techník mlátenia obilia alebo na ich odsunutie do pozície pomocných mlatobných techník.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: mlátenie obilia
Literatúra: Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.

galéria