Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dvojpoľné hospodárenie

extenzívny spôsob hospodárenia s poľnohospodárskou pôdou. Jeho podstata spočívala v rozdelení chotára na dve časti. Obrábaná pôda sa striedala s úhorom v jednoročných intervaloch. V niektorých regiónoch Slovenska (Orava, Gemer, Tekov) pretrvávalo až do 19. storočia, a to z dvoch príčin:

1. pôdno-klimatické podmienky, ktoré neumožňovali pestovať oziminy (Orava);

2. nedostatok pasienkov a lúk na chov hospodárskych zvierat (Hont, Tekov). Zvýšený dopyt po poľnohospodárskych produktoch a zlepšenie technických podmienok v príprave pôdy (položelezný pluh, priemyselné hnojivá) zlikvidovali úhor, a tým aj tento archaický poľnohospodársky systém, ktorý bol prechodom medzi prielohovým hospodárením a trojpoľným hospodárením.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: poľnohospodársky systém
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. Do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.