Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

cárok

(curdík, chlievik, pelech)

1. doskami ohradené miesto v chlieve alebo maštali pre ovce alebo ošípané. Vyskytoval sa zväčša v hospodárskych stavbách chudobnejších roľníkov;

2. ohradený výbeh pred chlievom ( rajčuľa), do ktorého vypúšťali prasnicu s malými prascami a dorastajúce ošípané pri kŕmení.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: chliev, maštaľ
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 1. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 755-800.