Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

cap

dospelý samec kozieho stáda, plemenník zabezpečujúci reprodukciu stáda. V tradičnom chove hospodárskych zvierat sa cap choval aj na produkciu úžitkových produktov – koža, mäso.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: koza
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.