Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

býk

Státie pre kravu pri pripúšťaní býka s prístreškom pre býka. Horná Lehota, okr. Dolný Kubín. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1970.

dospelý samec hovädzieho dobytka, plemenník zabezpečujúci reprodukciu hovädzieho stáda. Za chov býkov boli často zodpovedné obecné zastupiteľstvá. V tradičnom dobytkárstve sa býk choval aj na produkciu úžitkových produktov – koža, mäso.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: dobytčí trh, dobytkárstvo
Literatúra: Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.