Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

priekupník

Predaj výšiviek priekupníkmi na Radvanskom jarmoku. Banská Bystrica, 1. polovica 20. storočia. Archív Slovenského národného múzea Martin. Autor neznámy.

(handliar)

obchodník kupujúci tovar priamo od producentov na ďalší predaj. Priekupníctvo sa vyskytovalo v tradičnom obchode vo všetkých druhoch podomového obchodu. Časť osôb priekupníctvom dopĺňala vlastné výrobky určené na trh. Priekupníci, často pochádzajúci spomedzi samotných výrobcov, kupovali tovar buď v hotovosti alebo na úver a zaplatili zaň až po jeho predaji. U niektorých druhov podomového obchodu tovar si u domácich výrobcov vopred zjednali, pričom svojim stálym dodávateľom vopred zaplatili časť výdavkov na materiál. Na priekupníctve bolo založené čipkárstvo, výšivkárstvo, vo veľkej miere i predaj výrobkov z dreva. Priekupníctvo ako špecializovaná samostatná činnosť sa prejavila v distribúcii poľnohospodárskych produktov – masla, vajec, husacích pečienok, ovocia, zeleniny, hydiny. Niektoré obce a oblasti (Myjava) vynikali priekupníctvom s koňmi a hovädzím dobytkom. Dôležitú úlohu v priekupníctve zohrali dedinskí a mestskí obchodníci, ktorí skupovali ľudové výrobky (výšivky) a poľnohospodárske produkty (napr. husacie pečienky). Dedinskí obchodníci nielen výšivky vykupovali, ale aj obstarávali vzorníky pre vyšívačky.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: dobytčí trh, kofa
Literatúra: Paríková, M.: Tradičné formy poľnohospodárstva. In: Záhorská Bratislava. Bratislava 1986, 63-83.
Slávik, M.: Hospodárstvo, priemysel a obchod na Myjave. In: Myjava 1911.