Slovenský ľudový umelecký kolektív

Literatúra

Slovenské ľudové hudobné nástroje

ilustračné foto

Multimediálne CD.

63 vybraných ľudových hudobných nástrojov predstavujeme v textovej, zvukovej i filmovej podobe. Každý nástroj je doplnený aj o fotodokumentáciu.

Viac o publikácii

Edícia Ľudové piesne regiónov Slovenska

ilustračné foto

Piesňový materiál sústredený v ôsmich publikáciách.
Každá publikácia obsahuje informácie o ľudových piesňach, ich funkciách a druhoch, informácie o regionálnych osobitostiach, 70–90 zápisov piesní rôzneho druhu.

Viac o publikácii

Výšivka na Slovensku

ilustračné foto

Reprezentačná publikácia, predstavujúca výšivku, jej podoby, rôzne techniky, ale aj informácie o jej mieste v tradičnej i súčasnej kultúre Slovenska. Publikácia je v slovenčine aj v angličtine.

Viac o publikácii

Vianoce na Slovensku

ilustračné foto

Šťastie, zdravie, pokoj svätý… alebo VIANOCE NA SLOVENSKU
Opisy vianočných sviatkov z historického i praktického hľadiska.

Viac o publikácii

Z produkcie združenia Prebudená pieseň

ilustračné foto

ČO ROZPRÁVAL SVÁKO VAJDA (Kliment Ondrejka)
ĽUDOVÉ TANCE A TANEČNÉ TRADÍCIE Z OKOLIA TOPOĽČIAN (Jozef Lehocký)
OKNÁ DO ĽUDOVEJ KULTÚRY - ĽUDOVÁ PIESEŇ (Hana Kyseľová)
PRAMENE K OBYČAJOVEJ TRADÍCII A SVIATKOVANIU NA SLOVENSKU NA KONCI 20. storočia - 1. diel
PRAMENE K OBYČAJOVEJ TRADÍCII A SVIATKOVANIU NA SLOVENSKU NA KONCI 20. storočia - 2. diel
PRAMENE k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska - CD

Viac o publikáciách

Ľudové bábkové divadlo a bábkár Anton Anderle

ilustračné foto

Kniha venovaná poslednému slovenskému ľudovému bábkárovi. Sága bábkárskych rodín Stražanovcov a Anderlovcov.

Viac o publikácii

Publikácie iných vydavateľov

ilustračné foto

SAMKO DUDÍK A JEHO KAPELA (Alžbeta Lukáčová)
Fenomén výraznej hudobnej osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre.

Viac o publikáciách