Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rybolov

Lov rýb sieťovou vršou. Žitný ostrov, nedatované. Prevzaté z: J. Mjartan: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava, 1984,s. 101.

odchyt rýb v tečúcich vodách a rybníkoch, súčasť rybárstva. Na Slovensku patril medzi najstaršie formy koristného hospodárstva. V priebehu tisícročí sa vyvinuli mnohé rybolovné techniky a náradia, z ktorých niektoré boli známe skoro na celom svete, iné len lokálne či historicky vymedzene. Historický a etnografický materiál doložil na Slovensku tieto spôsoby a techniky rybolovu:

1. bez rybárskeho nástroja – chytanie rukami, hlušenie a trávenie rýb;

2. rybárskym pleteným nástrojom (kôš, liesa, vrša, val);

3. udicou;

4. rybárskym bodavým nástrojom (osť);

5. rybárskou sieťou;

6. pohonom;

7. úpravou rybnej vody.

V súčasnosti je pri rybolove zakázané používať prostriedky, ktoré ryby omamujú, trávia alebo ohlušujú. O to viac sa rozmohlo chytanie rýb na udicu (športové rybárstvo) a výlov rybníkov pomocou sietí ako súčasť rybného hospodárstva.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: rybárstvo
Literatúra: Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.
Mjartan, J.: Rybárstvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 229-274.