Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pouličný predaj

Pouličný stánkový predaj v meste. Bratislava, 2003. Súkromný archív. Foto: Ľ. Falťanová

obchodovanie na stabilnom mieste v priestoroch ulíc. Obchodníci umiestňovali tovar v stánkoch, príp. na stolíkoch, na zemi ap. Pouličný predaj sa sústreďoval najmä vo frekventovaných častiach mesta, kde sa predpokladal väčší počet zákazníkov – pred železničnou stanicou, kinom, kostolom, tržnicou, pod bránami budov na obchodných uliciach. Najrozšírenejším sortimentom bola zelenina, ovocie, cukrovinky, pečivo, osviežujúce nápoje ap. Pouličný predaj sa vykonával do likvidácie súkromného podnikania formou licenčného oprávnenia, často však bez povolenia. Niektoré jeho formy realizovali v období socializmu štátne a družstevné obchodné organizácie pri predaji ovocia, zeleniny a ďalších potravín, kníh ap. Po roku 1989 s obnovením trhových vzťahov v ekonomike ho v súčasnosti reprezentujú obchodné firmy, drobní živnostníci a príležitostne nelegálne rôzne súkromné osoby zamerané najviac na predaj textilných výrobkov a poľnohospodárskych produktov. Tovarovú ponuku pouličných predajcov vo významnej miere ovplyvňujú výročné sviatky.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: ---
Literatúra: Forbath, E.: Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699 - 1873). Bratislava 1959.