Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rybná voda

miesto na neregulovaných potokoch a riekach upravené na rybolov. Slúžili na to rôzne odrážky, hate a zátvory, ktoré mali za cieľ buď odraziť vodu z koryta k brehu, sústrediť tak ryby do ohradených vodných priestorov, kde ich bolo možné rukami, prípadne vhodným rybárskym nástrojom vychytať, alebo kladením takýchto prekážok usmerniť ryby do nastavených pascí (liesa, vrša, sak).

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: rybárstvo, rybolov
Literatúra: Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.
Mjartan, J.: Rybárstvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 229-274.