Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rybárska sieť

rybolovný nástroj, ktorého funkčnú časť tvorila sieť viazaná pôvodne z textilných vlákien. Prevažne na individuálny rybolov boli určené čereň, podymač, korec, sak, hádzačka, plavačka, na kolektívne formy paška a záťahová rybárska sieť (nevod, vlak a mreža).

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: rybárstvo, rybolov, čereň, podymač, pasca, hádzačka, plavačka
Literatúra: Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.
Mjartan, J.: Rybárstvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 229-274.