Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pohon

Spôsob zakladania siete na pohon pri rybolove. Nelokalizované, nedatované. Prevzaté z: J. Mjartan: Ľudové rybárstvo na Slovensku, Bratislava, 1984, s.255.

(hon)

kolektívna technika lovu, pri ktorej honci rôznymi pomôckami a hlukom vháňajú zvieratá do pripravených pascí alebo do priestoru, v ktorom ich usmrcujú. Praktizoval sa už v praveku a na Slovensku pretrval do začiatku 20. storočia pri love vlkov do sietí (Liptov, Ždiar), a najmä v rybolove. Písomné pamiatky o ňom pochádzajú z obdobia feudalizmu. Organizovanie pohonu na ryby súviselo aj s plnením povinností, ktoré určovali dedinám odovzdávať zemepánovi stanovené množstvá rýb. Išlo o veľmi efektívnu techniku rybolovu, ktorá zabezpečovala časť úlovku aj pre poddaných. Rozdiel v technikách pohonu závisel od spôsobu, akým sa nadháňané ryby chytali – do siete nastavenej šikmo cez celú šírku rieky, prípadne len cez jej časť, výlovom pomocou saku a čereňa. Pohon sa praktizuje aj v súčasnom rybárstve (pri výlove rybníkov) a poľovníctve.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: rybárstvo, rybolov, čereň
Literatúra: Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.
Mjartan, J.: Rybárstvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 229-274.

galéria