Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

podymač

Podymač.   Kraľovany( okr. Dolný Kubín), nedatované. Prevzaté z: J. Mjartan: Ľudové rybárstvo na Slovensku, Bratislava, 1984,s. 188.

druh rybárskej siete. Podymač bol známy najmä v Liptove a na Orave. Princíp použitia bol zhodný s čereňom. Rozdiel bol v konštrukcii drevenej časti – zatiaľ čo čereň mal oblúky nad sieťou, podymač mal rebrá, na ktoré bola sieť natiahnutá. Kostra oválneho alebo hranatého tvaru bola pripnutá na žŕdku, ktorú rybár držal v rukách. Podymačom sa dobre lovilo v rozvodnenej rieke, keď ryby išli k brehu. Z podobnosti techník lovu s čereňom, podymačom a korcom sa vyskytujú prípady ich terminologickej zámeny.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: rybárstvo, rybolov, čereň
Literatúra: Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.
Mjartan, J.: Rybárstvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 229-274.

galéria