Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

plavačka

Plavačka. Uhorská Ves (okr. L. Mikuláš), nedatované. Prevzaté z: J. Mjartan: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava, 1984,s. 213. Neautorizované.

(nočná sieťka)

druh rybárskej siete. V rôznych obmenách bola známa v celom slovanskom svete, ale i v západnej Európe. Konštrukčne bola pomerne zložitá. Mala obdĺžnikový tvar, dĺžku 5–7 m, šírku okolo 120 cm a skladala sa z 3 vrstiev sietí. Stredná sieť bola hustá a širšia ako dve krajné, ktoré mali oká až 20 cm veľké. Ryby prechádzali vonkajšou sieťou, narazili na hustú strednú, ktorú tlačili proti okám zadnej, vonkajšej siete. Stredná sieť tak vytvárala v okách zadnej siete kapsičky, v ktorých ryby uviazli. Plavačka bola natiahnutá na drevenú žrď, pomocou ktorej sa stavala priečne cez vodu.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: rybárstvo, rybolov
Literatúra: Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.
Mjartan, J.: Rybárstvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 229-274.