Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

liesa

Liesa. Stredné Považie, 1.polovica 20. storočia. Prevzaté z:  Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984,  77. Foto: neautorizované.

(krpec, leska)

jednoduchý rybársky pletený nástroj. Známy bol v celej oblasti Karpát a Balkánu a pripisuje sa mu starý slovanský pôvod. Liesa bola z prútia vypletená košina obdĺžnikového tvaru o rozmeroch okolo 140×70 cm a viac. Jej veľkosť sa prispôsobovala rybnej vode. Vlastná pasca sa na liese robila vyhnutím 2 rohov užšej strany obdĺžnika, čím vzniklo úzke hrdlo, v ktorom ryby uviazli. Osádzala sa buď do hrotu hrádze postavenej z kameňov v tvare klina alebo na noc do prúdu, ktorý do nej vháňal ryby (pstruhy, jalce), prípadne proti prúdu a niekoľko rybárov do nej vháňalo ryby. Bola veľmi vhodná na lov v mlynských náhonoch, kde sa upevňovala tak, aby prudká voda smerovala do nej.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: rybárstvo, rybolov
Literatúra: Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.
Mjartan, J.: Rybárstvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 229-274.