Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

chytanie žiab

lov žiab, najmä skokanov (rod Rana L.) rukami. Bolo doplnkovým zdrojom obživy pastierov, no aj iných obyvateľov obcí, najmä v období pôstu. Z kože stiahnuté stehienka žiab, ktoré boli podľa tradičných predstáv najchutnejšie do Jozefa (19. marca), sa piekli nad pahrebou alebo varili v kapustnici. Na Horehroní ich popražili na masle a zaliali vajcom. Na paličkách napichané stehienka nosili na trh z okolitých obcí do Rožňavy. Z niektorých záhorských obcí ich chodili predávať do Viedne. Žaby sa používali aj pri liečení hadieho uhryznutia. Na Slovensku chytanie žiab zaniklo po 2. svetovej vojne.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: lov, žaba
Literatúra: Botík, J.: Poľovníctvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 212-228.
Markuš, M.: Ľudová strava. In: Žakarovce. Bratislava 1956, 283-324.