Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

číkarenie

rybolovné techniky na chytanie číkov [lat. Misgurnus fossilis (L.); ľud. piskor], druhu pĺžovitej ryby žijúcej v bahnitých vodách. Lovili sa najmä ako vnadidlo na udicu pre dravé ryby – šťuky a sumce. Niekde sa aj konzumovali. Najstarším spôsobom číkarenia je chytanie rukami na bahnitých miestach riek a jazier. Blato sa poriadne prešliapalo, aby číky vyliezli, potom sa pozbierali do koša. Ďalším spôsobom bolo chytanie do koša alebo riečice, do ktorých sa naberalo bahno aj s číkmi. Po premytí vodou v nich ostali len číky. Na miestach, kde boli medzi stojatými vodami prietoky, bolo možné nastražiť na číky špeciálne prútené vrše (bane), nastavené do prietoku v oboch smeroch. Číkarenie bolo známe najmä v nížinných oblastiach Slovenska, na dolných tokoch riek s častými záplavami (Pomoravie, Žitný ostrov, Zemplín), ale aj v Turci a na Považí. Reguláciou riek sa ničili prirodzené ekologické podmienky pre život číkov a číkarenie postupne zaniklo.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: zber rastlín, živočíchov a nerastov, rybárstvo
Literatúra: Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.