Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

trak

Nesenie dreva za pomoci traku. Dolná Poruba (okr. Trenčín), 1972, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: O. Danglová

(porvaz, povraz, štranek, štrangy, buťor, kocor, kötél)

jednoduchá pomôcka na prenášanie rozličných bremien, zhotovená z doma tkaného plátna, niekedy aj z viacerých spletených povrázkov. Staršiu formu predstavuje trak upletený z lipového lyka.

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: transport, doprava
Literatúra: Paríková, M.: Transport ľudskou silou. In: Slovenský národopis, 1979, č. 3, 449-473.