Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

snežnice

Snežnice a želiezko s hrotmi na uľahčenie chôdze po snehu a ľade. Pohorelá (okr. Brezno). 1. polovica 20. storočia . Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Kresba K. Fulierová

(krnie, krne, lazidla, karpce)

pomôcka uľahčujúca pohyb na zasneženom teréne, ktorá sa upevňovala na obuv. Rozšírené boli snežnice zhotovené z prútenej obruče s priemerom 30-35 cm, vypletané koženými prúžkami, drôtom, zriedkavejšie aj doštičkami. V oblasti Vysokých a Nízkych Tatier sú známe snežnice vo forme krátkych rovnobežných latiek pripomínajúcich lyže. Využívali sa pri práci lesníkov, lesných robotníkov a poľovníkov.

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: transport, doprava
Literatúra: Paríková, E.: Návod na etnogafický výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.