Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nosidlá

mnohofunkčné, z dreva zhotovené pomôcky na prenášanie nákladov, rozšírené na celom území Slovenska.

1. (nosilá, váha, vážky, korba, kvaka, šaragľa) – drevené nosidlá polkruhovitého tvaru, ktoré uľahčovali nosenie nádob na väčšie vzdialenosti (napr. vedrá s vodou od studní a prameňov, geliet s nadojeným ovčím mliekom na salaši ). Na oboch koncoch nosidiel položených na pleciach boli pomocou retiazok upevnené nádoby;

2. (drúčky, rudaše, šeregle) – drevené 1,5 až 2m dlhé žŕďky, slúžili na približovanie sena zo strmých, ťažko prístupných lúk ku ceste. Kopu sena uloženú na nosidlách niesli 2 osoby v rukách, prípadne 1 človek ťahal za sebou. Žŕďkové nosidlá sa používali aj na nosenie väčších nádob v rukách alebo na pleci;

3. (tragle, trogy, šaragy, šaragle) – nosidlá zhotovené z dvoch drevených žŕdok, medzi ktorými boli upevnené priečne doštičky slúžiace na prenášanie bremien (vynášanie kopy maštaľného hnoja na hnojisko, do záhrad a na pozemky v blízkosti obydlia, na nosenie kamenia, vriec a pod.).

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: transport
Literatúra: Gunda, B.: Ľudový transport v Žakarovciach. In: Slovenský národopis 1955, 3, 150-210.
Paríková, M.: Návod na etnogafický výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.