Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lávka

Drevená lávka cez potok. Prochot okr. Žiar nad Hronom), 1971, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: E. Prandová

(lavička, lauča)

konštrukčne jednoduchý drevený mostík zhotovený z dosák a okresaných trámov, uľahčujúci prechod cez rieku, potok alebo priehlbinu. V jednej lokalite bolo nezriedka aj viacero lávok. Kde neboli postavené lávky cez potok alebo rieku, slúžili na prechod chodule.

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: chodule, most
Literatúra: Paríková, M.: Návod na etnogafický výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.

galéria