Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

krošňa

Drotár s drevenou krošňou na chrbte. Švedlár (okr. Gelnica), 1959, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: S. Kovačevičová

(krosienka, krosna)

z ľahkého dreva (smrek, jedľa) zhotovená konštrukcia na prenášanie materiálu a pracovných nástrojov vandrovných opravárov a obchodníkov oknárov, sklenárov, drotárov). Krošňa sa na chrbát upevnila pomocou kožených alebo tkaných trakov (frombije, chrombije, tračky). Známe sú aj krošne vypletané z vŕbového prútia (oblasť Ponitria). Osobné potreby uložené do plátenej alebo koženej kapsy a drevený lampáš sa nosili prevesené na krošni.

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: košikárstvo
Literatúra: Mruškovič, Š.: Transport a dopravné prostriedky v tradičnom poľnohospodárstve. In: Národopisný zborník, 14, 2003, 27-70.
Nováková, K.: Tatranskí nosiči. Tatranská Lomnica 2008.
Paríková, E.: Návod na etnogafický výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.

galéria