Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kára

Dvojkolesová kára na prevážanie dreva. Terchová (okr. Žilina), 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: E. Munková

(kári, karlik, taliga, teliha, teliška, kordé, laptika)

ľahký dvojkolesový dopravný prostriedok. Používal sa na prevážanie menšieho množstva sena, osiva, rozličných poľnohospodárskych produktov pri zbere, na transport pluhu, brán a vriec s osivom. Vrchná, uložná časť sa podľa potreby upravovala pridaním doštených boční, rebriny.

Na Slovensku bola rozšírená doprava na káre

a) použitím ľudskej sily (na kratšie vzdialenosti a pri nedostatku záprahových zvierat),

b) pomocou dobytčieho záprahu. Kára plnila funkciu dopravného prostriedku aj pri obchode s tovarom domácej a remeselnej výroby, obchode s ovocím, zeleninou a podomovom obchode.

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: voz, fúrik
Literatúra: Mjartan, J.: Dvojkolesové vozidlo v ľudovom transporte na Slovensku. In: Slovenský národopis, 22, 1974, 3, 409-423.