Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

chodule

(chodúle, kodiľky)

drevená pomôcka používaná na prechod cez plytšiu rieku, prípadne močaristý terén. Na ich zhotovenie sa použili drevené, približne 160 cm dlhé žrde, v dolnej časti boli umiestnené kratšie priečne žŕdky (v prípade samorastlého dreva bočné vetvy), umožňujúce pohyb nad hladinou vody. Obvykle sa odkladali v kroví pri potoku alebo k rieke. Na Slovensku sa používanie chodúl uvádza ešte v 60. rokoch 20. storočia v hornom Zemplíne. V ľudových hrách chodule spĺňali funkciu rekvizity.

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: ---
Literatúra: Paríková, E.: Návod na etnogafický výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.