Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

fúrik

Jednokolesový drevený fúrik. Láb (okr. Malacky), nedatované, Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Kresba: Š. Štefka.

(táčky, tragač, laptika)

jednokolesový drevený dopravný prostriedok s mnohorakou funkciou. Patril k základnému vybaveniu roľníckeho hospodárstva. Jeho primárnou funkciou bola preprava ťažších nákladov. Slúžil na vyvážanie maštaľného hnoja, vriec so zemiakmi alebo osivom, kamenia.

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: kolesové dopravné prostriedky, doprava
Literatúra: Paríková, E.: Návod na etnogafický výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.