Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vahan

Vahany. Jabloňovce (okr. Levice), 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Paličková.

drevená nádoba okrúhleho alebo oválneho tvaru. Vahan bol široký cca 30–40 cm a na okrajoch mal prečnievajúce okraje. Vyrábal sa z klátu topoľového alebo osikového dreva rozštiepeného na polovice. Sekerou sa vysekalo vnútro nádoby, ktoré sa oblou motyčkou vydlabalo a vyhladilo. Vonkajšej strany sa opracovali obojručným nožom. Zhotovovali sa aj spojené dvojité vahany. Vahany v tradičnom hospodárstve slúžili na prenášanie múky, formovanie chlebového cesta pred pečením a ako nádoba na krmivo pre hydinu.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: korytárstvo, pečenie chleba
Literatúra: Juhás, V.: Drevený chlieb velebí majstra. In: Sloboda, roč. 38, 1983, č. 51-52, s.13.