Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rincka

(rencka, rindza)

usušený žalúdok mladého zvieraťa (teľaťa, jahňaťa, kozľaťa alebo žriebäťa) zabitého v čase, keď dostávalo iba mliečnu stravu. V tradičnom ovčiarstve nevyhnutná pomôcka na prípravu prírodného syridla pri výrobe ovčieho syra. Slovo rincka (z rum. rinza – žalúdok) patrí k základným termínom karpatskej salašníckej kultúry.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: ovčiarstvo, syrárstvo, syridlo
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.