Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mrváň

Svadobný koláč mrváň. Dolné Orešany( okr. Trnava). Prevzaté z: Remeslo, umenie, dizajn 2004, č.2, s. 45. Foto: autor: nezistený.

názov koláča vyskytujúci sa v obciach v južnom páse západného a stredného Slovenska. Patrí k najstarším slovanským pomenovaniam koláčov. Na Slovensku sa piekol pri príležitosti vianočných a veľkonočných sviatkov, na svadbu, na kar i na žatvu. S mrváňom sa chodilo aj do polí orodovať za úrodu. Mával okrúhlu formu, plnú alebo s otvorom. Navrchu býval zdobený ozdobami z cesta, často s motívmi obilia, kvetín alebo vtáčikov.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: ---
Literatúra: Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.
Stoličná, R.: Rituálne pečivo v tradičnej kultúre. In: Remeslo, umenie, dizajn 2004, č. 2, 44-46.

galéria