Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

loj

tuhý živočíšny tuk. V tradičnej slovenskej kuchyni sa využíval najmä hovädzí loj a v regiónoch s rozvinutou ovčiarskou tradíciou aj loj baraní. Vytopený loj sa uchovával v hlinených nádobách. Hovädzí loj sa zvykol kupovať u mäsiarov a aby sa nepokazil, uvaril sa vo vode. Potom sa nakrájal a uložil do hrncov, ktoré sa zakryli pokrývkou alebo zaviazali plátnom. Roztopený sa používal na prípravu zápražky alebo sa ním mastili cestoviny a kaše. Niekedy sa zasolený a údený loj v pásoch jedol s chlebom namiesto slaniny. Muži zvykli vytopený baraní loj aj piť. Až do začiatku 20. storočia patril k bežne používaným tukom. Jeho zastúpenie v strave začalo klesať v prvých desaťročiach 20. storočia, keď bol postupne nahrádzaný bravčovým tukom, najmä údenou slaninou a masťou. Loj z niektorých zvierat, napríklad z jazveca alebo medveďa, bol aj ľudovým liečebným prostriedkom.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: ---
Literatúra: Markuš,M.: Loj v tradíciách nášho ľudu. In: Výživa a zdravie, 19,1974, s. 108-109.
Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.