Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kofa

Na trhoch predávali producenti i priekupníčky. Týždenný trh v Leviciach. Nedatované. Fotoarchív Slovenského národného múzea v Martine. Foto: I. Krištek.

(flárka, flagnárka, trhovkyňa)

predavačka na trhu, priekupníčka. Kofy predávali potravinový tovar, väčšinou zeleninu, ovocie, hydinu, maslo, husaciu pečienku ap. Tovar získavali formou výkupu od producenta priamo v mieste bydliska alebo na trhu. Formou priekupníctva sa predáva i na súčasných týždenných trhoch.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: ---
Literatúra: Paríková, M.: Tradičné formy poľnohospodárstva. In: Záhorská Bratislava. Bratislava 1986, 63-83.