Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

fajčenie

Fajčenie zapekačky. Važec (okr. Liptovský Mikuláš), okolo 1930. Prevzaté z: Slovensko – Ľud II., Bratislava, 1975, 856. 856

vdychovanie a vydychovanie dymu z tlejúcich tabakových listov tvoriacich náplň fajky, cigary alebo cigarety. Fajčenie tabaku sa v Európe rozšírilo až po objavení amerického kontinentu, najmä v 17. storočí, keď sa začalo s jeho intenzívnejším pestovaním. Fajčenie bolo v slovenskom prostredí známe aj predtým. Ako liečebný prostriedok sa fajčil vysušený a podrvený podbeľ, orgován, rumanček a iné voňavé byliny. Až do polovice 20. storočia bolo v ľudovom prostredí obľúbené fajčenie fajky. Po jej vyfajčení zvykli muži žuť zvyšky tabaku – močku (bagó). Ako náhrada tabaku sa fajčili vysušené petržlenové a lopúchové listy. V 19. storočí bolo fajčenie rozšírené aj u žien a detí. Ešte v 20. storočí bolo fajčenie fajky bežným javom u rómskych žien. V prvých desaťročiach 20. storočia sa začali fajčiť najmä cigarety.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: fajka
Literatúra: Markuš, M.: Stravovanie. In: Slovensko – Ľud II. Zostavili: B. Filová, J. Mjartan. Bratislava 1975, 845-860.