Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sviečkarstvo

Výroba sviečok namáčaním a oblievaním knôtov ohriatym voskom. Spišská Nová Ves (okr. Spišská Nová Ves), 1967. SNM – Etnografické múzeum v Martine. Foto J. Dérer.

zhotovovanie voskových sviečok ako remeselná výroba. Bolo spravidla spojené s medovnikárstvom a mydlárstvom. Pôvodne sa výrobou sviečok hovädzieho loja zaoberali mäsiari. Samostatným remeslom sa sviečkarstvo stalo v 16. storočí. Cechy sviečkarov vznikali v 17. storočí v najdôležitejších centrách tejto výroby (Bratislava, Skalica, Trnava). Na Slovensku bolo začiatkom 40. rokov 20. stor. ešte 103 sviečkárskych dielní. Vosk na výrobu sviečok sa získaval od včelárov a voštinárov, z odtečených sviečok i výkupom starých votívnych predmetov. Rozpúšťal sa v horúcej vode. Po schladení sa formoval do gúľ a z nich sa škriabaním odstraňovala prach, staré knôty, sadze. Sviečky sa vyrábali opakovaným polievaním knôtov. Tie boli zavesené na háčikoch, upevnených na vodorovne sa otáčajúcom drevenom kolese. Sviečky sa potom tvarovali šúľaním na stole. Málo rozšírené bolo odlievanie sviečok vo formách zo skla alebo z olova. Sviečky na dekoratívne a obradové účely sa zdobili plastickými a farebnými prvkami. Patrónkou sviečkarov bola sv. Mária di Monte.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa, voskárstvo, voštinárstvo, mydlárstvo, medovnikárstvo
Literatúra: Kaľavský, M.: Sviečkárstvo na Slovensku. In: Umění a řemesla, 1981, č. 1, 65-68.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.

galéria