Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

remenárstvo

Remenár pri práci, Veľké Lovce (okr. Zlaté Moravce), 1971. Foto V. Kaľavská.

remeselná výroba remeňov, popruhov, konských postrojov, opaskov, hnacích remeníc transmisií vodných kolies i parných motorov. Na Slovensku vzniklo 11 samostatných remenárskych cechov. V roku 1890 bolo v župách na území Slovenska 633 remenárov a sedlárov. Drobnými remenárskymi výrobkami, ktoré slúžili roľníckemu obyvateľstvu, boli návlaky (remene na uväzovanie krpcov) i ozdobné remene na haleny a širice. Veľký sortiment remenárskych výrobkov umožňoval uplatnenie tohto remesla najmä tam, kde bolo vo zvýšenej miere rozšírené povozníctvo, teda v blízkosti baní, hút, v oblastiach intenzívnej ťažby dreva a prosperujúceho obchodu. Remenári vyrábali vybavenie pre záprah a pre potreby furmanov (štverne, uzdy, popruhy, chomúty, ohlávky, opraty, strmene, biče, korbáče), ale aj remene na rôzne iné účely, rozličné tašky a opasky, ktoré chránili telo a boli i bezpečnou skrýšou peňazí.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa, remeň, opasok, krpce, halena, chomút, bič, sedlárstvo, šperkárstvo
Literatúra: Polonec, A.: Banskobystrické chýrečné remenárstvo. In: Pamiatky a múzeá, roč. 4, 1955, 74-79.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Štatúty bratislavských cechov. Bratislava 1978.

galéria