Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lámačka

Lámanie konopy v drevenom žľabe piestom. Krakovany (okr. Piešťany), 1954. Prevzaté z Bartošová, A. : Príspevok k slovenskému ľudovému tkaniu a jeho technológii. In: Slovenský ľudový textil. Tkaniny – výšivky – čipky – kroje. Martin 1957, obr. 2.

1. (lamalnica) – nástroj v podobe žľabu na oddeľovanie drevnatej časti konopy od vlákna. Stál na štyroch nohách a stonky konopy v ňom tĺkli ťažkým dreveným tĺkom alebo piestom. Používal sa na západnom Slovensku;

2. stupa na nožný pohon, používaná na lámanie stoniek konopy a ľanu. Pri lámaní jedna osoba stála na pohyblivom brvne a prenášaním váhy z jednej nohy na druhú dvíhala a spúšťala jeho prednú časť. Aby sa osoba mohla pohybovať, držala sa napríklad zvislých palíc upevnených v spodnom brvne. Na prednom konci spodného brvna vyčnievala rovnobežne s jeho dĺžkou hrana, na ktorú krížom druhá osoba kládla stonky. Tie drvilo horné brvno s priehlbinou na spodnej strane, do ktorej pri každom dopade zapadla hrana spodného brvna. Stupu používali ešte aj v druhej polovici 20. storočia v Honte a južnom Gemeri.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: stupa, trlica
Literatúra: Barošová, A.: Príspevok k slovenskému ľudovému tkaniu a jeho technológii. In: Slovenský ľudový textil. Tkaniny – výšivky – čipky – kroje. Martin 1957, 13 - 41.
Marková, E.: Slovenské ľudové tkaniny. Bratislava 1976.
Paličková-Pátková, J.: Ľudová výroba. In: Hont. Tradície ľudovej výroby. Zostavil J. Botík. Martin 1988, 138 - 188.

galéria