Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kominárstvo

Nástenný kalendár, na rok roku 1947, s kominármi. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

remeslo zaoberajúce sa čistením komínov. Kominári vymetali komíny, aby vyletujúce horiace sadze nespôsobili požiar. Ich činnosť bola od 18. storočia regulovaná župnými protipožiarnymi štatútmi, určujúcimi povinnosti obyvateľov, úradov i kominárov, ktorí plnili funkciu protipožiarnej polície. Počiatky kominárstva na Slovensku siahajú na koniec 16. storočia. V 17. storočí bolo všeobecne rozšírené. Prví kominári boli Taliani z okolia Milána a južného Švajčiarska. Svoj celouhorský cech založili roku 1748 v Rábe, neskôr ho presídlili do Bratislavy. Župné úrady určovali kominárske obvody, rozsah a spôsob výkonu remesla i sadzby za vymetanie. Komíny obytných domov sa vymetali dvakrát ročne. V jednom obvode bol len jeden majster kominár, ktorý si priberal potrebný počet tovarišov. Koncesia (oprávnenie) vykonávať kominárstvo sa udeľovala na základe skúšok spôsobilosti a spravidla sa dedila. Po smrti majstra vykonávala remeslo vdova prostredníctvom tovarišov. Zmeny v rajonizácii sa vykonávali iba so súhlasom požiarnej polície a žúp.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, komín, kominár
Literatúra: Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.

galéria