Slovenský ľudový umelecký kolektív

Tradičné bábkarstvo na Slovensku

 Rok prijatia: 2013

 

Predkladateľ:Centrum pre tradičnú kultúru

Certifikát číslo: KCTLK-RZ-NKDS-2012/010

Charakteristika prvku:

Tradičné bábkarstvo na Slovensku predstavuje neoddeliteľnú súčasť domácej divadelnej a literárnej tradície. Pôvodní nositelia tejto tradície boli rodiny kočovných bábkarov, ktorí sa profesionálne živili divadelnou produkciou. Napriek tomu môžeme tradičné bábkarstvo vnímať aj ako významný prejav tradičnej ľudovej kultúry. Pôvodný bábkarský repertoár vychádzajúci z európskych importovaných vzorov prechádzal v slovenskom prostredí veľmi skoro procesom folklorizácie a obohacoval sa nielen o špecifi cké domáce jazykové a tematické prvky, ale i vlastnú typológiu postáv a výtvarné poňatie bábok. K najznámejším patria komické postavy Gašparka a kmotrov – sedliakov Škrhola a Trčku. Prvé zmienky o účinkovaní bábkarov na Slovensku sú zo 17. a 18. storočia. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia už bolo bábkarstvo, vďaka kočovnému životu jeho interpretov, rozšírené po celom Slovensku. Jeho reprezentantmi boli najmä divadelné rodiny: Stražanovci, Anderlovci, Nosálekovci, Sajkovci, Fábryovci, Dubskí a ďalší. Tradičné bábkarstvo je stále živou súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

Prvok bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva spoločne s Českou republikou pod názvom "Bábkarstvo na Slovensku a v Česku".

Rok zápisu: 2016

Certifikát UNESCO:

Video:

Galéria: