Slovenský ľudový umelecký kolektív

Banskoštiavnický Salamander

Rok prijatia: 2013

 

Predkladateľ: Mesto Banská Štiavnica

Certifikát: KCTLK-RZ-NKDS-2012/006

Charakteristika prvku:

Salamandrový sprievod bol pôvodne slávnostný sprievod pri zvlášť významných príležitostiach poslucháčov a funkcionárov banskoštiavnickej akadémie. Formoval sa v kontextoch 150 ročnej histórie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici – prvej vysokej baníckej školy na svete, založenej v roku 1762. Dnes tvorí časť Salamandrových dní – tradičných mestských slávností, spojených s celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Sprievod sa tak stal identifi kačným znakom celého baníctva v meste a okolí. Názov sprievodu je odvodený od kľukatého pohybu jašteričky – salamandry škvrnitej. S jaštericou je spojená legenda o vzniku mesta, keď pastier objavil nad mestom jašteričky so zlatým a strieborným prachom na chrbte, čo dalo podnet k dolovaniu. Aktéri sprievodu prechádzajú v rytmickom slede z jednej strany cesty na druhú, čím napodobňujú pohyb salamandry. V sprievode sú sprítomňované slávne udalosti histórie mesta, démonické postavy späté s baníckou prácou pod zemou i významné osobnosti a figúrky mestského spoločenského života.

Video:

Galéria: