Slovenský ľudový umelecký kolektív

Čičmianske ornamenty

Rok prijatia: 2013 

Predkladateľ:  Obec Čičmany

Certifikát číslo: KCTLK-RZ-NKDS-2012/004

Charakteristika prvku:

Pojem čičmianske ornamenty označuje ornamentálnu výzdobu zrubových domov v obci Čičmany, ale aj celú miestnu dekoratívnu tradíciu spolu so vzormi na výšivkách. Výzdoba čičmianskych domov sa inšpiruje bohatou tradíciou miestnej výšivky s geometrickým vzorom. Do popredia vystúpila najmä po požiari obce, keď sa tu, z iniciatívy architekta Dušana Jurkoviča, začali v dvadsiatych rokoch minulého storočia stavať a zdobiť nové domy. Maľby sa robili bez predkresľovania, spočiatku bielou hlinkou, neskôr vápnom. Maľba na domoch mala jednak úžitkovú funkciu (ochrana proti vlhkosti), ale takisto plnila aj ochrannú funkciu (niektoré geometrické prvky mali funkciu ochranných znakov) a neskôr sa význam posunul do dekoratívnej a reprezentatívnej roviny.  V historicko-kultúrnej tradícii Slovenska majú čičmianske ornamenty významné miesto a vstúpili do širšieho povedomia ako národno--reprezentatívny prvok. Vyhlásenie časti obce za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v roku 1977 i záujem súčasných obyvateľov o tento prvok kultúrnej histórie vytvárajú predpoklady pre jeho ďalšie pretrvávanie.

Video:

Galéria: