Slovenský ľudový umelecký kolektív

Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku

Rok prijatia: 2011

 

Predkladateľ:  Mgr. Juraj Gembický, Košice

Certifikát číslo: KCTLK-RZNKD-2011/020

Charakteristika prvku:

Zvony, ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje, slúžia od archaických čias vo viacerých kultúrach sveta na zvolávanie ľudí na bohoslužby, oznamujú čas, úmrtie, príchod vzácnych hostí, ohlasujú nebezpečenstvo, požiar, povodeň, zaháňajú búrky, víchrice a oznamujú iné mnohé príležitosti, ktoré sa dotýkajú života ľudí. Tradičné ručné zvonenie spojené s funkciou zvonárov na Slovensku možno označiť za tradičnú a najlepšiu techniku rozoznievania zvonov. Zvony a tradičné ručné zvonenie, ktoré je nerozlučne spojené s funkciou zvonárov, sú od najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias významnou súčasťou identity, kultúry a historickej tradície na našom území, jednoznačne doloženej početnými zmienkami, dokladmi a súvislosťami v hmotných i písomných historických prameňoch.

Video:

Galéria: