Slovenský ľudový umelecký kolektív

Terchovská muzika

Rok prijatia: 2011

 

Predkladateľ:  Obec Terchová

Certifikát číslo : KCTLK-RZNKD-2011/018

Charakteristika prvku:

erchovská muzika je ústne tradovaná hudobná kultúra terchovskej komunity, ktorá je špecifi cká originálnym kolektívnym vokálno-inštrumentálnym prejavom. Pojmom terchovská muzika sa neoznačuje iba charakteristické inštrumentálne obsadenie s malou dvojstrunovou basou, ale aj celá príslušná hudobná tradícia. Tá je úplná iba spolu s piesňovým repertoárom, s ľudovým tancom terchovská krútená, resp. čardáš, s vlastným hudobným štýlom a interpretmi, ktorí ju pokladajú za kľúčovú súčasť svojej kultúrnej identity a produkt svojej duchovnej výbavy. Prvé priame dôkazy o existencii terchovskej muziky sú z prelomu 19. a 20. storočia, keď v osade Kvočkovia pôsobila terchovská trojčlenná hudba nazvaná „Kvočkovská muzika“. Už v roku 1935 bola terchovská „Ištvaniarska muzika“ Franca Baláta zaznamenaná slovom aj obrazom vo filme Jánošík režiséra Martina Friča. Do súčasnosti sa zachovalo množstvo záznamov terchovskej muziky na rozličných médiách vrátane notografických zbierok.

Prvok bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Rok zápisu:: 2013

Certifikát UNESCO:

Video:

Gallery: