Slovenský ľudový umelecký kolektív

Radvanský jarmok

Rok prijatia: 2011

Predkladateľ: Mesto Banská Bystrica 

Certifikát číslo: KCTLK-RZNKD-2011/013

Charakteristika prvku

Radvanský jarmok vychádza z tradície, ktorá siaha do 17. storočia. Vznikol v roku 1655 v Radvani, ktorá bola strediskom remeselnej výroby. Historici predpokladajú, že jarmok v Radvani sa rozvinul na základe privilégia usporadúvať púte, ktoré získal katolícky kostol v Radvani. Množstvo ľudí zúčastňujúcich sa na púťach začali využívať početní radvanskí remeselníci na predaj svojich výrobkov. V začiatkoch to bola tradičná výmena tovaru medzi mestom a vidiekom, neskôr jarmok vo významnej miere zásoboval široké okolie popri poľnohospodárskych produktoch aj remeselnými a priemyselnými výrobkami. Stretávali sa tu ľudia zo širokého okolia, aby si nakúpili i zabavili sa. Veľký význam nadobudol hlavne v 19. storočí, keď mali osobitné miesto výrobcovia súkna, modrotlače, čižmári, klobučníci, hrebenári, výrobcovia pušného prachu, krpčiari, výrobcovia z dreva, slamy a prútia a najmä medovnikári. Špecifickým zvykom sa stalo, že v posledný deň jarmoku si mládenci kupovali varešky, ktorými udierali dievky a mladé ženy po zadku. Táto tradícia sa uchovala doteraz a rozšírila sa na všetky dni jarmoku.

Video:

Gallery: